Mačka je symbol príjemného domova, ľuďmi milovaná i zatracovaná, spojená s vlastnosťami vznešená, elegantná, záhadná. Jedinečná v schopnosti vnímať magnetické pole Zeme, so zmyslom pre časový rozvrh, schopná cítiť blížiace sa zemetrasenie, dokonalá v orientácii pri návrate domov a schopná liečiť ľudí. Mačka rozdáva svoju lásku a priateťstvo opatrnejšie ako pes, ale jej láska je rovnako silná a pretrvávajúca. Je verná, vďačná a kamarátska a kto podľahne jej čaru ju bude navždy milovať.
motto

Povesť o mačke

Problematická podpora pre túlavé mačičky

Pár vtipov o mačkách

Stacks Image 22
Stacks Image 28
Stacks Image 36
Keď Noe vyplával so svojou archou pri potope sveta, začali zásoby potravy ničiť potkany a myši. Mačky v tej dobe ešte neexistovali. Noe sa v zúfalstve obrátil na leva, kráľa všetkých zvierat, o pomoc, pretože bez jedla by všetci zahynuli.
Kráľ zvierat urobil kúzlo. Kýchol a z jeho nozdier vyskočili dve jeho miniatúry - mačky. Tie zachránili potravu pre všetkých a od tejto doby mačky žijú na svete spolu s ostatnými zvieratami.
K voľne žijúcim (túlavým) ani v domáci­ch po­d­mien­ka­ch chovaných mačkám v súčasnos­ti ne­e­xistu­je platná le­gi­slatíva, ktorá by re­gulovala ich chov­­­­­­­­. Mes­to Galan­ta pre­to nemôže konať nad rámec svo­ji­ch ko­mpe­ten­cií a vy­b­e­rať poplat­ky za ich chov, čo by pro­blém el­iminovalo. Za stúpajúci počet túlavých mačiek si pravd­epo­d­o­bne môžeme sami. „V praxi to zna­mená, že kŕmenie samo ose­be nie je ne­bez­pečné, ak sa o túlavé mačky staráme aj po iných stránka­ch," pove­dal ve­t­e­rinár MVDr. Ľubomír Szabo.
Kráľ zvierat - lev si zavolá všetky zvieratá a povie im:
- Všetky pekné zvieratá sa postavia na pravú stranu a všetky múdre na ľavú stranu.
A žaba povie:
- A ja sa mám roztrhnúť alebo čo?
Príde slimačie dieťa za mamičkou a pýta sa:
- Môžem prejsť na druhú stranu cesty?
- Nie, lebo o 5 hodín tadiaľ pôjde bicykel.

…viac