Kontakt

Stacks Image 40
Občianske združenie vzniklo z podnetu občanov, ktorí videli potrebu
riešiť problém opustených a túlavých zvierat v meste.


Adresa združenia: OZ Pomoc mačkam, Mečíková 48, 84107 Bratislava
e-mailová adresa: e.jaksikova@zoznam.sk
Kontakt: 0903746121


Bankové spojenie: 2268493554/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)
IBAN SK16 0200 0000 0022 6849 3554
BIC SUBASKBX