An Important Headline

Mačka je tvor svojrázny a samostatný. Je potrebné od prvého dňa mačke dať najavo, čo sa smie a čo nie a to najmä dôslednosťou. Na rozdiel od psa, mačka voľne nežije v svorke a nepozná pojem autority či vodcovstva, nikdy nebude rešpektovať príkazy len preto že ich vydal vodca. Hrubé zaobchádzanie a bitka sa môžu nevyplatiť - mačka stratí dôveru a môže sa dokonca stať bojazlivou.

Prehľad veterinárnej starostlivosti mačiek

Vek mačiatka

1 mesiac

Veterinárny úkony

Prvé odčervenie
o 14 dní
Druhé odčervenie
8 týždňov ( 2 mesiace)
Prvá vakcinácia  minimálne trojkombináciou
o 14 dní
Tretie odčervenie
12 týždňov
najskôr o 14 dní
každé 3 mesiace alebo podľa odporúčania veterinára
1 x ročne
1 x ročne
Podľa potreby
2 vakcinácia minimálne trojkombináciou
Vakcinácia proti besnote
odčervenie
revakcinácia proti besnote
revakcinácia proti ostatným ochoreniam
Používanie prípravkov proti vonkajším parazitom